Varhanní léto 2017

 VARHANNÍ LÉTO 2017

14.6. Linda Čechová Sítková, Žesťový kvintet Hudby Hradní stráže a PČR

12. 7. Josef Kratochvíl, Aneta Ručková (soprán)

23.8. Marek Vrábel (Slovensko)

6. 9. Arvid Gast (Německo)